Я маю право
Ш А Н О В Н І   Г Р О М А Д Я Н И !
      Скористайтесь своїм правом на отримання безоплатної правової допомоги, яка включає в себе юридичні консультації та надання послуг адвоката.

Електронна пошта: mykolaiv2.mykolaiv@legalaid. mk.ua
Skype: drygiy.bvpd
Сторінка Facebook – Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреси: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61
(зупинка громадського транспорту “12-та Поздовжня”)
(0512) 44-54-600800213103

54020,  м. Миколаїв, вул. Образцова, 4А/2
(0512) 472090,  (073) 404 68 82; (099) 607 07 87.
щоденно, з 8:00 – до 17:00 години

м. Миколаїв, вул. Янтарна, 72
вівторок, середа, п’ятниця - з 08:00 – 17:00


Безоплатна правова допомога - правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні - це мережа зі 119 центрів з        на­дання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах України.
БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЇЇ ВИДИ
Всі особи, які перебувають під юрисдикцією    Украї­ни, можуть отримати безоплатну первинну право­ву допомогу, а саме:
+ надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань;
+ складення заяв, скарг та інших документів       право­вого характеру (крім документів процесуального характеру);
+ надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

 БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА включає такі види правових послуг:
+ захист;
+здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на БВПД, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
+ складання документів процесуального характеру.
Регіональні центри з надання безоплатної вторин­ної правової допомоги забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги:
+ особам, до яких застосовано адміністративне        за­тримання, адміністративний арешт;
+ особам, які відповідно до положень криміналь­ного процесуального законодавства вважаються затриманими;
+ особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
+ особам, стосовно яких у кримінальних      проваджен­нях відповідно до положень Кримінального про­цесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або про­ведення окремої процесуальної дії;
+ особам, засудженим до покарання у вигляді        поз­бавлення волі, тримання в дисциплінарному       ба­тальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги          за­безпечують надання безоплатної вторинної        пра­вової допомоги:
+ особам, які перебувають під юрисдикцією Украї­ни, якщо їхній середньомісячний дохід не пере­вищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соці­альних і демографічних груп населення;
+ особам, реабілітованим відповідно до             законо­давства України;
+ інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для         не­працездатних осіб;
+ дітям, у тому числі дітям-сиротам, дітям,  позбавленим батьків­ського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які по­страждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
+ внутрішньо переміщеним особам;
+ громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміще­них осіб;
+ особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додатко­вого або тимчасового захисту»;
+ ветеранам війни та особам, на яких поширюєть­ся дія Закону України «Про статус ветеранів вій­ни, гарантії їх соціального захисту»;
+ особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які належать до числа жертв нацистських пересліду­вань;
+ особам, які перебувають під юрисдикцією Украї­ни і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
+ особам, щодо яких суд розглядає справу про          об­меження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною та поновлення цивіль­ної дієздатності фізичної особи;
+ особам, щодо яких суд розглядає справу про           на­дання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
+ особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
   
Контакти системи БПД Миколаївщини

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
вул. 5-а Слобідська 125, м. Миколаїв, 54055
Office.mykolaiv@legalaid.mk.ua
Контактний телефон:
Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
вул. Київська 26А, м. Вознесенськ, 56501
voznesensk.mykolaiv@legalaid.mk.ua
Контактний телефон: (05134) 3-25-14
моб.звязок: (098) 652-31-31 
Відділ «Братське бюро правової допомоги» 
Bratske@legalaid.mk.ua
(05131) 9-27-61, 9-27-62
смт.Братське, вул.Братське, вул.Миру 131
Відділ «Веселинівське бюро правової допомоги»
Veselynovo@legalaid.mk.ua
(05163) 2-10-86, 2-10-92
смт.Веселинове, вул.Елеваторна, 6
Відділ «Врадіївське бюро правової допомоги» 
Vradiivka@legalaid.mk.ua
(05135) 9-63-42, 9-61-73
смт.Врадіївка, вул.Героїв Врадіївщини, 89
Відділ «Доманівське бюро правової допомоги»
Domanivka@legalaid.mk.ua
 (05152) 9-20-17, 9-20-70
смт.Доманівка, вул.Центральна, 44
Відділ «Єланецьке бюро правової допомоги»
Yelanets@legalaid.mk.ua
(05159) 9-15-10, 9-21-67
смт.Єланець,вул.Соборна,136
Відділ «Кривоозерське бюро правової допомоги»
Kryve.Ozero@legalaid.mk.ua
(05133) 2-34-00, 2-34-01
смт.Криве озеро, вул.Кобзаря, 42
Відділ «Первомайське бюро правової допомоги»
Pervomaisk@legalaid.mk.ua
(05161) 7-54-54, 7-54-55
м.Первомайськ, вул.Грушевського, 1
Відділ «Южноукраїнське бюро правової  допомоги»
Yuzhnoukrainsk@legalaid.mk.ua
(05136) 5-55-08 
м.Южноукраїнськ, вул.Дружби народів, 23
Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.mk.ua
вул. Образцова 4А/2, м. Миколаїв. 54020
(0512) 472090,  (073) 404 68 82; (099) 607 07 87;
                                                                        Відділ «Очаківське бюро правової допомоги»
Ochakiv@legalaid.mk.ua
м. Очаків, вул. Торгова, 44
(05154)2-52-37
Відділ  «Березанське бюро правової допомоги»
Berezanska@legalaid.mk.ua
смт. Березанка, вул. Центральна, 41
(05153)2-11-46
Відділ  «Ольшанське бюро  правової допомоги»         
Olshanka@legalaid.mk.ua
м. Миколаїв, вул. Очаківська, 142
(0512)48-00-17
Відділ  «Новоодеське бюро  правової допомоги»
Novoodesa@legalaid.mk.ua
м. Нова Одеса, вул. Центральна, 179
(05167)2-15-51
Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
mykolaiv2.mykolaiv@legalaid.mk.ua
вул. Космонавтів 61, м. Миколаїв. 54056
44-54-60, 44-54-61
Відділ «Баштанське бюро правової допомоги»           
Bashtanske@legalaid.mk.ua
м. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 41
(05158) 2-56-07, 2-71-52
Відділ «Березнегуватське бюро правової допомоги»
Bereznehuvatske@legalaid.mk.ua
смт. Березнегувате, вул. Соборно - Миколаївська, 1
(05168) 9-11-48, 9-11-36
Відділ «Воскресенське бюро правової допомоги»
Voskresenske@legalaid.mk.ua
смт. Воскресенське, вул. Соборна, 84
(0512) 68-11-30
Відділ «Казанківське бюро правової допомоги»         
Kazankivske@legalaid.mk.ua
смт. Казанка, вул. Миру, 213
(05164) 9-18-31, 9-18-63
Відділ «Новобузьке бюро правової допомоги»            
Novobuzke@legalaid.mk.ua
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7
(05151) 9-18-69, 9-17-95
Відділ  «Снугурівське бюро правової допомоги»
Snihurivske@legalaid.mk.ua
м. Снігурівка, вул. Суворова, 49
(05162) 3-29-39, 3-21-37


До уваги громадян міста Миколаєва!

За даними досліджень Фонду народонаселення ООН в Україні майже кожна четверта жінка потерпає від насильства. Понад 60 % потерпілих від насильства не повідомляють про його вчинення та не звертаються по допомогу. Розуміючи масштаби та наслідки даної проблеми, Фонд народонаселення ООН в Україні спільно з Міністерством соціальної політики України, Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» виступили з ініціативою щодо створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які виявляють та надають екстрену і  планову психологічну й соціальну допомогу потерпілим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
В рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» у м. Миколаєві з вересня 2018 року створена та функціонує Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги для жертв насилля, яка розміщується на базі Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. До складу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги входять кваліфіковані соціальні працівники та психолог. Всі послуги надаються безкоштовно.

Завданнями мобільної бригади є:
-         Реагування та надання соціально- психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;
-         Інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
-         Роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання.

Для отриманнядопомоги Ви можете звернутися
ü за телефонами:  (095) 807 18 41,  (063) 456 23 61,
ü (0512) 47 64 66;
ü на електронну адресу:gbv.ua.mt51@gmail.com
Запам’ятайте:домашнєнасильство – це не внутрішньосімейна справа чиособливостіродинногоспілкування.
Цепротиправнідії, якимнемаєвиправдання та про які не можнамовчати!
Не слухайте, щоб’є – значить любить”, всі через цепроходять”,
ценічого не змінить” мені соромно”,я боюся».

Звертаємо Вашу увагу, що допомоганадається
безкоштовно, анонімно та конфіденційно!
  

Комментариев нет:

Отправить комментарий